Marion Méraud, Petit guide des thèmes bibliques. Musée d’Art sacré de Saint-Mihiel, Conservation départementale des Musées de la Meuse, 2013, 2 €.

 

Deze kleine gids geeft een overzicht van de iconografie van de personages en van bepaalde Bijbelse thema’s: de evangelisten, de kerkleraars, de deugden, de episoden uit het leven van de Maagd en Christus, de heiligen en het Oude Testament.