De Conservation départementale des Musées de la Meuse werd opgericht in 1956. Het is een dienst van het departement Meuse met als opdracht het verlenen van wetenschappelijke en technische bijstand aan de tien Musées de Frankrijk in Meuse.

Clos Poincaré
slide-accueil_stenay
slide-bar-verdun
slidecommercy-st-mihiel
slide-montmedy
slide-varennes-vaucouleurs

Le réseau des musées de la Meuse regroupe les dix musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.

De benaming “Musée de Frankrijk” werd ingevoerd door de wet van 4 januari 2002 met betrekking tot de musea van Frankrijk. De benaming mag toegekend worden aan de musea die eigendom zijn van de Staat, een andere rechtspersoon van openbaar recht of een privaatrechtelijke persoon zonder winstoogmerk.

De collecties van de Musées de France zijn onvervreemdbaar en moeten ingeschreven worden in een inventaris. De “Musées de Franse” komen in aanmerking voor wetenschappelijke, technische en financiële Staatssteun.
De opdracht van de musea is hun collecties bewaren, restaureren, bestuderen en verrijken, ze toegankelijk te maken voor een zo ruim mogelijk publiek, acties uitwerken en uitvoeren rond opleiding en verspreiding met de bedoeling iedereen een gelijke toegang tot cultuur te bieden en zo bij te dragen tot de vooruitgang en de verspreiding van kennis en onderzoek.

1 218 musea kregen de benaming “Musée de France”.

De Conservation départementale des Musées de la Meuse zet zich in voor de bewaring, de bescherming, de veiligheid, de verrijking, de opwaardering en de promotie van de collecties van de musea van het departement Meuse.

De wet van 4 januari 2002 met betrekking tot de Musées de France garandeert voor alle Musées de France de verplichting om over te gaan tot de inventarisering en verificatie van hun collecties. Deze operatie wordt om de tien jaar uitgevoerd wordt en het is de bedoeling om de aanwezigheid van een werk in een collectie, de plaats, de toestand, de markering van het inventarisnummer en de conformiteit met het inventarisregister en de verschillende documentbronnen (archieven, dossiers van de werken, catalogi) te controleren. Elk object wordt onderzocht, gemeten en gefotografeerd. De staat van bewaring en alle waarnemingen die van belang zouden kunnen zijn, worden genoteerd. Deze fundamentele operatie is een gelegenheid om aantasting, verlies of vernieling van een werk te voorkomen of vast te stellen.

Het nazicht laat ook toe de staat van de kennis over ons erfgoed uit te diepen en te actualiseren. De verzamelde gegevens worden vandaag geïnformatiseerd.

De Conservation départementale des Musées de la Meuse werkt en voert de museografische projecten uit (creatie, renovatie, uitbreiding van musea). Ze ontwikkelt en organiseert tijdelijke tentoonstellingen en garandeert de publicatie van wetenschappelijke werken en informatiefolders voor het grote publiek.

In nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs richt de educatieve dienst van de Musées de la Meuse zich tot het schoolpubliek van de kleuterklas tot het middelbaar onderwijs. Het is de bedoeling informatie te geven over de collecties en de evenementen die georganiseerd worden in de musea van Meuse. Deze dienst ontwikkelt en animeert activiteiten die bedoeld zijn voor een pedagogisch gebruik van de collecties en tentoonstellingen (workshops, publicatie van boekjes voor kinderen en leerkrachten, pedagogische koffertjes). Contact met ons op.

De Conservation départementale des Musées de la Meuse stelt een bibliotheek met bijna 3000 werken en tijdschriften die gespecialiseerd zijn in kunst, archeologie, geschiedenis en museologie en een fototheek met ongeveer 20000 afbeeldingen (dia’s, negatieven, oude afdrukken, foto’s) ter beschikking van de onderzoekers en studenten.